За авторите

За автора

Автор на “Махабхарата” е прочутият мъдрец Вясадева, който е разделил, категоризирал и предал в писмена форма четирите Веди. Той е написал също Упанишадите, Пураните и други ведически текстове.

Вясадева е известен и с имената: Вяса, Ведавяса (“този, който разделил Ведите”) и Кришна Дваипаяна. Във ведическата традиция той е наричан махамуни (“велик мъдрец”) и е приеман за “литературната инкарнация на Бога”.

Освен автор на “Махабхарата” Вясадева е свидетел на описаните събития в нея и участник в тях. Син е на Сатявати, царица в рода Куру, и мъдреца Парашара; баща е на трима от основните герои в епоса: Цар Дхритаращра, Цар Панду и Видура.

За разказвача

Kришна Дхарма изучава древноиндийската литература и култура повече от 30 г. Автор е на популярните преразкази на английски език на “Махабхарата”, “Рамаяна”, “Панчатантра” и “Бхагавата Пурана”.

Основната му сфера на професионален интерес е да представя чрез книги, публикации, семинари и други специални събития, древните ведически писания на достъпен език за съвременната аудитория.