За книгата

Skyline

“Махабхарата” разказана от Кришна Дхарма е първото пълно издание на преразказ на класическия санскритски епос на български език. Кигата е автентична интерпретация на превода на оригиналния санскритски текст от Манматха Нат Дутт и съдържа основния сюжет, както и някои от главните съпътстващи разкази в “Махабхарата”.

“Махабхарата” разказана от Кришна Дхарма е високо оценена от критиката и читателите в Западна Европа, Северна Америка и Азия. Книгата е преведена на дванайсет езика с над 100 000 тираж, преиздавана е девет пъти на английски език и е финалист за престижната наградa на Independent Book Publishers Associations (IBPA): Benjamin Franklin Award


Във Ведите бе казанo: Има четири епохи: Сатя Юга, Трета Юга, Двапара Юга и Кали Юга.

В епохата на истината и съвършенството – Сатя Югa, хората са добродетелни, интелигентни, силни, красиви и здрави. Те не познават болка, болест и страх. Съзнанието им е съсредоточено върху Върховната истина, a чрез духовните си практики достигат Върховната обител. В Трета Юга добродетелта намалява. Поражда се желанието за завладяване и власт. Хората познават войните и страданието. В Двапара Юга връзката с Върховната истина отслабва и духовната интелигентност намалява. Появяват се завистта, алчността, гневът, измамата, омразата, конфликтите и болестите. В Кали Юга настъпва мракът на невежеството! Роби на страстите си, хората приемат доброто за зло, а злото за добро. Знанието и добродетелтта са почти загубени…

Епохите Сатя Юга и Трета Юга бяха отдавна отминали. Двапара Юга беше в края си. Скоро щеше да настъпи тъмнината на Кали Юга. В светлината на деня се родиха петте божествени сина на цар Панду – Пандавите – олицетворение на силата, смелостта, дълга, праведността, предаността, религиозността и величието на отминаващата епоха Двапара. В тъмнината на вечерта се роди първият от 100-те сина на цар Дхритаращра – Дурьодхана. Земята и небето се изпълниха с лоши знамения. Връхлетя бурен вятър, избухнаха пожари, зареваха магарета, завиха чакали, запищяха лешояди. Олицетворението на гордостта, своенравността, завистта, алчността, подмолността, измамата и деградацията в Кали Юга встъпи в света. Когато цар Панду умря и синовете му трябваше да заживеят заедно с братовчедите си – стоте Каурави, настъпи време на превратности.

Завистта се противопостави на добродетелтта.

Гневът се противопостави на себеконтролa.

Омразата се противопостави на търпението.

Алчността се противопостави на аскетизмa.

Измамата се противопостави на справедливостта.

Коварството се противопостави на нравствеността.

Невежеството се противопостави на познанието, духовността и мъдростта.

Враждебността се противопостави на въздържането от насилие и опрощението.

И настъпи сблъсъкът. На свещенната земя на Курукшетра се състоя последната велика битка между епохите. За последен път бе възстановена дхарма и се появи “Махабхарата”.


Класическият санскритски епос “Махабхарата” е един от основните културно-философски текстове на ведическата цивилизация. Хилядолетия той не спира да вълнува умовете на слушатели, читатели, мислители, изследователи, учени, критици, художници, драматурзи, музиканти. Определян като:

“Световно културно наследство…”

“Шедьовър в областта на литературата и философията…”

“Най-великият духовен епос в света…”

“Най-дългата епическа поема…”

“Един от най-старите епоси в света…”

за него сякаш всяко определение е недостатъчно и ограничаващо, защото “Махабхарата” e онзи текст, който съдържа всичко. Вълнуващ, величествен, възвишен и непреходен със своя сюжет, морални и етически идеи, философия и дълбоки духовни проникновения, “Махабхарата” е единственият текст, за който се казва:

“Каквото съществува в този епос в сферата на етиката, благосъстоянието, удоволствието и освобождението, може да се открие и другаде; но каквото не съществува тук, няма да намерите никъде другаде.”

Махабхарата, Ади Парва 56.33

В “Махабхарата” е жива неповторимата атмосфера на съвършената ведическа цивилизация, нейното величие и великолепие, философия, познание и реализации.

“Махабхарата” ни разказва за духовната ни същност и материалната ни обусловеност. Превежда ни през света на желанията, действията, причинно-следствените връзки и всемогъщия закон на карма. Води ни от преходността към вечността, дарявайки ни познание за освобождението.

Всеки път, когато четете “Махабхарата” ще изживявате ново проникновение, ще достигате до ново прозрение.